De emotionele kant van de zaak

Welkom aan de keukentafel van het familiebedrijf waar de strategische en tactische problemen niet de grootste uitdagingen zijn, ze behoren immers tot de dagelijkse werkzaamheden van de directie. De ware hoofdpijndossiers zijn het managen van de emoties van de familie al of niet direct gerelateerd aan het bedrijf. Generatiewisselingen vormen een potentiële bedreiging voor de […]

Het pensioenpotje van kleine familiebedrijven verdampt!

Voor veel kleine en middelgrote familiebedrijven is de mogelijkheid om hun onderneming voort te zetten via overdracht naar de volgende generatie of door middel van verkoop aan een medewerker of concullegae niet meer opportuun. Met name bij ambachtelijk retailers zoals slagerijen, bakkers en groenteboeren maar ook bij zelfstandige schoenen-, mode-, interieur- en elektrozaken is de […]

Familiewaarden onderscheiden familiebedrijven van andersoortige bedrijven!

Familiebedrijven zijn geworteld in de familie waarbij de familiewaarden de verbindende schakels zijn. Uit onderzoek blijkt dat familiebedrijven die trouw blijven aan de familiewaarden beter presteren. Ook bij overdracht naar de volgende generatie zijn de familiewaarden van cruciaal belang voor de continuïteit van het bedrijf. Familiewaarden zijn van onschatbare waarden! Familiewaarden zijn de dragers van […]

‘Zonder familie geen familiebedrijf!’

Familie DNA is een persoonlijke code die eigenheid geeft aan individuen en families. Deze eigenheid geeft inhoud aan de WAAROM van het familiebedrijf. In bijgevoegd leaflet beschrijf ik hoe het familie DNA de verbindende factor is tussen familie en bedrijf over generaties heen. Click here: HET DNA FAMILIEBEDRIJVEN Boekje MANKIND M&O

Zwaar weer voor ondernemers

MKB Limburg is bezorgd over de huidige economische situatie; ondernemers kampen met een opeenstapeling van problemen en het einde is nog niet in zicht. Hierover werd ik geinterviewd door Fabienne Nijsten voor het programma L1mburg Centraal. Klik op de link voor het verhaal: L1mburg-Centraal: steeds meer mkb’ers in de problemen  

En de boer melkt voort

Het wordt hoog tijd dat de overheid en de zuivelsector verantwoording afleggen over hun bijdrage aan de penibele positie waarin de boeren zich in ons door stikstof gegijzelde landje heden ten dage bevinden; een onmogelijke positie gecreëerd door de overheid in samenwerking met de banken en de grote bedrijven in de zuivelsector. Dat boeren in […]

De aaibaarheid van het MKB

Het sentiment rondom beursgenoteerde grootbedrijven is in korte tijd gekanteld; van banenmotoren die bijdragen aan de groei van de BV Nederland, naar multinationals die niet gebonden zijn aan Nederland. Shell en Unilever hebben, ondanks eerdere toezeggingen, ervoor gekozen om toch naar Engeland te verhuizen. En recent werd bekend dat DSM zelfs vertrekt uit Nederland, althans […]

Stil verdriet in familiebedrijven

Toen de coronapandemie in maart 2020 losbarstte in Nederland, hielden we ons hart vast. We maakten ons ernstig zorgen over onze gezondheid, de zorg en de economie. Bedrijven vielen door de lockdowns meerdere malen noodgedwongen stil; met name de horeca, de retail en de cultuursector werden hard getroffen. Exact twee jaar later zijn we klaar […]

House of Gucci

Was het liefde, was het jaloezie, was het wraak, was het haar verslaving aan macht of was machteloosheid hetgeen dat Patrizia dreef tot haar wanhoopsdaad om haar ex-man Maurizio Gucci te laten vermoorden? Welke emotie de trekker van het pistool heeft overgehaald is na het zien van de film ‘House of Gucci’ onduidelijk en blijft […]

Nieuwe bezems vegen schoon

Het voortbestaan van veel kleine MKB bedrijven staat onder druk. Enerzijds door een gebrek aan personeel, anderzijds door een onderwaardering voor de ambachtelijke beroepen in Nederland. De jeugd is niet meer te porren voor een vak als bakker, verpleger of loodgieter. Het overgrote deel van de MKB bedrijven zijn familiebedrijven wiens continuïteit ook nog eens […]