Blogs

De emotionele kant van de zaak

Welkom aan de keukentafel van het familiebedrijf waar de strategische en tactische problemen niet de grootste uitdagingen zijn, ze behoren immers tot de dagelijkse werkzaamheden van de directie. De ware hoofdpijndossiers zijn het managen van de emoties van de familie al of niet direct gerelateerd aan het bedrijf. Generatiewisselingen vormen

Lees deze blog

Het pensioenpotje van kleine familiebedrijven verdampt!

Voor veel kleine en middelgrote familiebedrijven is de mogelijkheid om hun onderneming voort te zetten via overdracht naar de volgende generatie of door middel van verkoop aan een medewerker of concullegae niet meer opportuun. Met name bij ambachtelijk retailers zoals slagerijen, bakkers en groenteboeren maar ook bij zelfstandige schoenen-, mode-,

Lees deze blog

Familiewaarden onderscheiden familiebedrijven van andersoortige bedrijven!

Familiebedrijven zijn geworteld in de familie waarbij de familiewaarden de verbindende schakels zijn. Uit onderzoek blijkt dat familiebedrijven die trouw blijven aan de familiewaarden beter presteren. Ook bij overdracht naar de volgende generatie zijn de familiewaarden van cruciaal belang voor de continuïteit van het bedrijf. Familiewaarden zijn van onschatbare waarden!

Lees deze blog

‘Zonder familie geen familiebedrijf!’

Familie DNA is een persoonlijke code die eigenheid geeft aan individuen en families. Deze eigenheid geeft inhoud aan de WAAROM van het familiebedrijf. In bijgevoegd leaflet beschrijf ik hoe het familie DNA de verbindende factor is tussen familie en bedrijf over generaties heen. Click here: HET DNA FAMILIEBEDRIJVEN Boekje MANKIND

Lees deze blog

Zwaar weer voor ondernemers

MKB Limburg is bezorgd over de huidige economische situatie; ondernemers kampen met een opeenstapeling van problemen en het einde is nog niet in zicht. Hierover werd ik geinterviewd door Fabienne Nijsten voor het programma L1mburg Centraal. Klik op de link voor het verhaal: L1mburg-Centraal: steeds meer mkb’ers in de problemen

Lees deze blog

En de boer melkt voort

Het wordt hoog tijd dat de overheid en de zuivelsector verantwoording afleggen over hun bijdrage aan de penibele positie waarin de boeren zich in ons door stikstof gegijzelde landje heden ten dage bevinden; een onmogelijke positie gecreëerd door de overheid in samenwerking met de banken en de grote bedrijven in

Lees deze blog