Lezingen

De vernietigende kracht van familie-emoties!

Regelmatig ontaardt een opvolging in een familieruzie die ten koste gaat van het resultaat en de continuïteit van het familiebedrijf. Waar de organisatorisch, juridische en fiscale aspecten tijdens een Overdracht & Overname traject professioneel begeleid worden, krijgt de emotionele kant nauwelijks aandacht. Loslaten van de controle, afstand doen van de troon, kiezen tussen de troonopvolger en de favoriet zijn stuk voor stuk basis-ingrediënten voor familiedrama’s.

Foto: Marc Richter

De stille kracht van het familiebedrijf!

Het familie-DNA als blauwdruk van wie we zijn en waar we voor staan, voedt de familiewaarden en heeft een positief effect op de prestatie en de continuïteit van het bedrijf. Het familie-DNA is het vehicle voor het familiebedrijf, om over generaties heen, voort te bestaan waarbij het wij-gevoel belangrijker is dan het belang van het individu.

Foto: Marc Richter

Het immateriële erfgoed van familiebedrijven!

Familiebedrijven zijn geworteld in de familie en verankerd in de gemeenschap en de regio. Ze zorgen voor werkgelegenheid, een bloeiende lokale economie, een actief verenigingsleven en geven eigenwaarde aan de gemeenschap. De familiewaarden zijn de licentie om het bedrijf te runnen en legitimeren de gevolgen van de operationele activiteiten.